قفسه سینه تسویه حساب نیروی انتظامی اخبار اقتصادی و بازرگانی

قفسه سینه: تسویه حساب نیروی انتظامی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تکذیب اعلام خبر تعطیلی مدارس پایتخت کشور عزیزمان ایران در روز شنبه

رییس محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: خبر انتشار یافته به نقل از وی در اینترنت مبنی بر اعلام تعطیلی مدارس در روز شنبه تا عصر امروز صحت ندارد.

تکذیب اعلام خبر تعطیلی مدارس پایتخت کشور عزیزمان ایران در روز شنبه

تکذیب اعلام خبر تعطیلی مدارس پایتخت کشور عزیزمان ایران در روز شنبه

عبارات مهم : ایران

رییس محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: خبر انتشار یافته به نقل از وی در اینترنت مبنی بر اعلام تعطیلی مدارس در روز شنبه تا عصر امروز صحت ندارد.

بازگیر در گفت وگو با ایلنا در تصویر العمل به خبر انتشار یافته در اینترنت از سوی وی مبنی بر اعلام تعطیلی مدارس در روز شنبه تا عصر امروز گفت: کارگروه اضطراری آلودگی هوا به ریاست استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران و مدیر کل شرکت محیط زیست استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و جمع دیگری از مدیران تشکیل می شود.

تکذیب اعلام خبر تعطیلی مدارس پایتخت کشور عزیزمان ایران در روز شنبه

او ادامه داد: روال کار این کارگروه از این قرار است که با توجه به شرایط اضطرار و اوضاع آلودگی هوا معمولا یک روز قبل تصمیم گیری می شود و تصمیمات اتخاذ شده است جهت همان روز یا فردای آن است.

رییس محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: هیچ گاه در جلسات کارگروه جهت دو روز بعد یا روزهای آتی تصمیم گیری نمی شود و این تصمیمات از سوی استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام می شود.

رییس محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: خبر انتشار یافته به نقل از وی در اینترنت مبنی بر اعلام تعطیلی مدارس در روز شنبه تا عصر امروز صحت ندارد.

بازگیر تاکید کرد: خبر انتشار یافته به نقل از وی در اینترنت مبنی بر اعلام تعطیلی مدارس در روز شنبه تا عصر امروز صحت ندارد.

واژه های کلیدی: ایران | انتشار | اینترنت | تعطیلی مدارس | خبر تعطیلی مدارس | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs