قفسه سینه تسویه حساب نیروی انتظامی اخبار اقتصادی و بازرگانی

قفسه سینه: تسویه حساب نیروی انتظامی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اینکه بعضی استعفای نجفی را ناشی از عدم حمایت شورا یا بن بستی جهت مدیریت شهری عن

محسن هاشمی در صحن شورای شهر شهرتهران گفت: دستور جلسه امروز به بررسی استعفای آقای دکتر نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تخصیص داده شده است دارد که این عنوان

اینکه بعضی استعفای نجفی را ناشی از عدم حمایت شورا یا بن بستی جهت مدیریت شهری عن

محسن هاشمی: اینکه بعضی استعفای نجفی را ناشی از عدم حمایت شورا یا بن بستی جهت مدیریت شهری عنوان کرده اند، تصورات نادرستی است / مجموعه مدیریت شهری تهران، وابسته به شخص نیست

عبارات مهم : ایران

محسن هاشمی در صحن شورای شهر شهرتهران گفت: دستور جلسه امروز به بررسی استعفای آقای دکتر نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تخصیص داده شده است دارد که این عنوان نیز در اینترنت و رسانه ها مورد توجه قرار گرفته هست.

پنجاه و دومین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از دقایقی پیش با عنوان بررسی استعفای شهردار شروع شد.

به گزارش انتخاب، در این جلسه که با حضور گسترده رسانه ها، عکاسان خبری و خبرنگاران برگزار شده است قرار است عنوان استعفای محمد علی نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تعیین و وظیفه شود.

اینکه بعضی استعفای نجفی را ناشی از عدم حمایت شورا یا بن بستی جهت مدیریت شهری عن

در این جلسه معاونان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نجفی را همراهی می کنند و حضور دارند.

نجفی حدود ساعت 9:20 دقیقه در صحن شورا حضور یافت .

محسن هاشمی در صحن شورای شهر شهرتهران گفت: دستور جلسه امروز به بررسی استعفای آقای دکتر نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تخصیص داده شده است دارد که این عنوان

محسن هاشمی در صحن شورای شهر شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: دستور جلسه امروز به بررسی استعفای آقای دکتر نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تخصیص داده شده است دارد که این عنوان نیز در اینترنت و رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته رییس شورای شهر تهران، دو رویکرد نادرست در این حوزه مطرح شده است است که مورد نیاز راجع به آنها توضیحاتی بیان شود: اینکه بعضی ، استعفای دکتر نجفی را ناشی از عدم حمایت شورای پنجم تلقی کرده اند و یا بعضی دیگر این استعفا را بعنوان بن بستی جهت مدیریت شهری عنوان نموده اند، تصورات نادرستی است.

هاشمی افزود: واقعیت آن است که شورای پنجم از روزی که با اجماع رای به گزینش جناب آقای نجفی بعنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران داد تا روزی که با استعفای ایشان واصل گردید بیشترین حمایتها را از مدیریت شهری انجام داد که در طول بیست سال سپری شده است از عمر شورای شهر تهران، بی سابقه بوده است.

اینکه بعضی استعفای نجفی را ناشی از عدم حمایت شورا یا بن بستی جهت مدیریت شهری عن

او گفت: طرحها ومصوباتی که در جهت قانونمندی وشفافیت مدیریت شهری در این دوره مصوب گردید وجزو افتخارات شورای پنجم است نیز عموما با حمایت ونظر مثبت شهردار منتخب انجام شده است است واینکه ذهنیت که استعفای ایشان ناشی از عدم حمایت یا همراهی نکردن شورای پنجم است غیرمنصفانه وبدور از واقعیت بوده است ، کمااینکه شهردار محترم در جلسات متعددی که از وقت طرح استعفا بصورت فردی وگروهی با اعضای شورا داشته اند، و احتمالا در صحبتهای امروز خود نیز تصریح می کنند ، قدردان حمایتهای شورا پنجم می باشند.

وی ادامه داد: ذهنیت دوم نیز که استعفای دکتر نجفی را نوعی بن بست و شکست جهت شورای پنجم می دانند نیز بهمین اندازه بدور از واقعیت وانصاف است.فلسفه این سخن ماندگار امام خمینی که فرمودند مجلس در راس امور هست، در راس امور بودن نظرات مردم وآرا مردم بود و اگرچه در آنزمان هنوز وظیفه قانون اساسی مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی شهر وروستا ، محقق نشده بود ولی می توان گفتند که حقیقت ومعنای سخن امام خمینی این است که “مردم و خواست مردم ، در راس امور است” و مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی که از نمایندگان مردم تشکیل می شوند ، به علت ارزش رای و خواست مردم جایگاه خاص دارند وباید در راس امور واقع شوند، بنابراین هیچگاه نباید جایگاهی که آرا ونظرات مردم را نمایندگی می کند، تنزل داد و همه نهادها و دستگاهها ومسئولین دیگر بایست تابع نظر مردم باشند، سخنانی که نتیجه آن تنزل جایگاه شورای شهر ونمایندگان مردم ذیل یک مسئولیت اجرایی می شود ، در حقیقت در نظر نگرفتن جایگاه مردم می باشد.

محسن هاشمی در صحن شورای شهر شهرتهران گفت: دستور جلسه امروز به بررسی استعفای آقای دکتر نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تخصیص داده شده است دارد که این عنوان

هاشمی گفت: از این رو با صراحت اعلام می کنیم که مجموعه بزرگ مدیریت شهری تهران، وابسته به شخص نیست وبا ماندن یا رفتن یک فرد دچار تزلزل ، بن بست و شکست نمی شود، شورای پنجم چه استعفای شهردار محترم پایتخت کشور عزیزمان ایران را بپذیرد و چه نپذیرد ، باید توجه داشته باشیم که جایگاه آن بعنوان تبلور رای و نمایندگی مردم، باید محفوظ بماند و نباید به گونه ای سخن بگوییم که ارزش وجایگاه نمایندگی مردم ، ذیل اشخاص افراد تلقی شود و مدیریت شهری دچار بی ثباتی و التهاب گردد.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | مدیریت | شهرداری | شورای شهر | محسن هاشمی | شورای شهر تهران | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs