قفسه سینه تسویه حساب نیروی انتظامی اخبار اقتصادی و بازرگانی

قفسه سینه: تسویه حساب نیروی انتظامی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر) + بزرگترین نقشه قدیمی دنیا (

نقشه رنگی «اربنو مونته» که متعلق به ۴۰۰ سال پیش است در ۶۰ صفحه جداگانه کشیده شده است هست. این نقشه ۹۵ سال بعد از کشف آمریکا و در سال ۱۵۸۷ ایجاد شده است است.

تصاویر) + بزرگترین نقشه قدیمی دنیا (

بزرگترین نقشه قدیمی دنیا (+تصاویر)

عبارات مهم : تاریخی

نقشه رنگی «اربنو مونته» که متعلق به ۴۰۰ سال پیش است در ۶۰ صفحه جداگانه کشیده شده است هست. این نقشه ۹۵ سال بعد از کشف آمریکا و در سال ۱۵۸۷ ایجاد شده است است.

«دیوید رامسی» کارشناس کارتوگرافی(نقشه نگاری) همراه با برادرزاده اش، با زحمت بسیار یکی از بزرگترین نقشه های دنیا را به هم وصل کردند. نقشه رنگی «اربنو مونته» که متعلق به ۴۰۰ سال پیش است در ۶۰ صفحه جداگانه کشیده شده است هست. این نقشه ۹۵ سال بعد از کشف آمریکا و در سال ۱۵۸۷ ایجاد شده است و یکی از قدیمی ترین نقشه های دنیا است و هنگامی که به هم وصل شد به بیش از ۳ متر رسید.

تصاویر) + بزرگترین نقشه قدیمی دنیا (

با انصال دیجیتالی این صفحات دستی، می توان شرح باورنکردنی این نقشه تاریخی را بهتر درک کرد. نقشه مونته به ما یادآوری می کند که آیا نقشه های تاریخی به عنوان منابع اولیه اینقدر اهمیت دارند. در این نقشه علم، هنر و تاریخ همگی در یک سند گرد آمده اند. این نقشه فقط محدود به اطلاعات جغرافیایی نمی شود، بلکه داده هایی راجع به آب و هوا، تغییرات نور روز و فاصله مناطق هم نشان می دهد. هم چنین مشمول بر دستورالعمل های دقیق درمورد چگونگی چسباندن صفحات روی یک تخته چوبی و چرخاندن آن روی محور قطب شمال می شود.

نگاهی دقیق به نقشه نشان می دهد که چطور مونته گیاهان، جانوران و حتی معماری هر کشور را با دقت بررسی کرده هست. شتر و شیر آفریقای مرکزی را نشان می دهند در حالی که پرندگان عجیب و غریب در آمریکای جنوبی قرار دارند. آن ها با بعضی از موجودات افسانه ای که اغلب در نقشه های قدیمی دیده می شوند مخلوط می شوند.

نقشه رنگی «اربنو مونته» که متعلق به ۴۰۰ سال پیش است در ۶۰ صفحه جداگانه کشیده شده است هست. این نقشه ۹۵ سال بعد از کشف آمریکا و در سال ۱۵۸۷ ایجاد شده است است.

تصاویر) + بزرگترین نقشه قدیمی دنیا (

برترین ها

نقشه رنگی «اربنو مونته» که متعلق به ۴۰۰ سال پیش است در ۶۰ صفحه جداگانه کشیده شده است هست. این نقشه ۹۵ سال بعد از کشف آمریکا و در سال ۱۵۸۷ ایجاد شده است است.

واژه های کلیدی: تاریخی | آمریکا | قدیمی ترین | اخبار گوناگون

تصاویر) + بزرگترین نقشه قدیمی دنیا (

تصاویر) + بزرگترین نقشه قدیمی دنیا (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs