قفسه سینه تسویه حساب نیروی انتظامی اخبار اقتصادی و بازرگانی

قفسه سینه: تسویه حساب نیروی انتظامی اخبار اقتصادی و بازرگانی

ویشکا آسایش و حامد بهداد در «مارموز» ، عوض کردن نام فیلم تازه کمال تبریزی

عنوان فیلم سینمایی «خودسر» به کارگردانی کمال تبریزی، به «مارموز» عوض کردن پیدا کرد. عوض کردن نام فیلم تازه کمال تبریزی/ ویشکا آسایش و حامد بهد..

ادامه مطلب