قفسه سینه تسویه حساب نیروی انتظامی اخبار اقتصادی و بازرگانی

قفسه سینه: تسویه حساب نیروی انتظامی اخبار اقتصادی و بازرگانی

فرماندار گلپایگان برکنار شد

به گزارش ایسنا، محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان در گفت وگو با واحد مرکزی خبر گفت: در نشستی که امروز به منظور بررسی و تحلیل واکنش‌ها فرماندار گلپایگا..

ادامه مطلب

آتش‌سوزی پتروشیمی‌ها تروریستی بودند؟ ، روایت وزیر اطلاعات از تجمع برابر مقبره کوروش

وزیر اطلاعات با اشاره به توالی آتش سوزی ها در پتروشیمی ها و پالایشگاه ها گفت: هیچگونه شواهد و آثاری حاکی از امنیتی و تروریستی بودن حوادث آتش سوزی به دست ..

ادامه مطلب